CHƯƠNG TRÌNH TOURXem thêm

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN 2019

Tuyến Số ngày Khởi hành Số chỗ Hàng không Giá lẻ Điểm nổi bật
Tokyo - Phú Sỹ 4 10/01/2019 25 VNA 22.900.000 Trượt tuyết
Cung Đường Vàng 6 18/01/2019 25 VNA 32.900.000 Trượt tuyết
TOKYO - PHÚ SỸ - NAGOYA    (MÙNG 2 TẾT) 6 06/02/2019 25 VNA 39.900.000 TẾT ÂM LỊCH
CUNG ĐƯỜNG VÀNG ( MÙNG 2 TẾT) 6 06/02/2019 25 VNA 39.900.000 TẾT ÂM LỊCH
Tokyo - Phú Sỹ 4 07/03/2019 26 VNA 22.900.000 Hoa anh đào nở sớm
Cung Đường Vàng 6 13/03/2019 26 VNA 32.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
Tokyo - Phú Sỹ 4 14/03/2019 26 VNA 22.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
Tokyo - Phú Sỹ 4 21/03/2019 26 VNA 23.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
NAGOYA - NARITA 6 26/03/2019 26 VNA 37.900.000 Hoa anh đào
NAGOYA - NARITA 6 01/04/2019 26  VNA 38.900.000 Hoa anh đào
CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6 02/04/2019 27 JL 39.900.000 Hoa anh đào
NAGOYA - NARITA 6 03/04/2019 32 VNA 38.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 01/04/2019 31 VJ 23.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 02/04/2019 31 VJ 23.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 03/04/2019 31 VJ 23.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 06/04/2019 31 VJ 23.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 09/04/2019 31 VJ 23.900.000 Hoa anh đào
MONO OSAKA 5 13/04/2019 31 VJ 21.900.000 Hoa anh đào cuối mùa
MONO OSAKA 5 20/04/2019 31 VJ 21.900.000 Hoa anh đào cuối mùa
MONO OSAKA 5 27/04/2019 31 VJ 23.900.000 LỄ 30/04
MONO OSAKA 5 11/05/2019 31 VJ 20.900.000
MONO OSAKA 5 15/05/2019 31 VJ 20.900.000
MONO OSAKA 5 27/05/2019 31 VJ 20.900.000
MONO OSAKA 5 08/06/2019 31 VJ 21.900.000 Mùa hè
MONO OSAKA 5 15/06/2019 31 VJ 21.900.000 Mùa hè
MONO OSAKA 4 19/06/2019 31 VJ 21.900.000 Mùa hè
MONO OSAKA 4 22/06/2019 31 VJ 21.900.000 Mùa hè
               

TIN TỨC