LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

     
Tuyến Số ngày Khởi hành Số chỗ Hàng không Giá lẻ Điểm nổi bật
Tokyo - Phú Sỹ 4 06/12/2018 25 VNA 23.900.000 Trượt Tuyết
Mono Osaka 4 07/12/2018 30 BL 19.900.000 Trượt Tuyết
Tokyo - Phú Sỹ 4 20/12/2018 25 VNA 23.900.000 Lễ Hội Ánh Sáng
TOKYO - PHÚ SỸ - FUKUSHIMA - NIKKO 6 29/12/2018 60 VNA 30.900.000 TẾT DƯƠNG LỊCH
Tokyo - Phú Sỹ 4 10/01/2019 25 VNA 22.900.000 Trượt tuyết
Cung Đường Vàng 6 18/01/2019 25 VNA 32.900.000 Trượt tuyết
TOKYO - PHÚ SỸ - NAGOYA    (MÙNG 2 TẾT) 6 06/02/2019 25 VNA 39.900.000 TẾT ÂM LỊCH
CUNG ĐƯỜNG VÀNG ( MÙNG 2 TẾT) 6 06/02/2019 25 VNA 39.900.000 TẾT ÂM LỊCH
Tokyo - Phú Sỹ 4 07/03/2019 26 VNA 22.900.000 Hoa anh đào nở sớm
Cung Đường Vàng 6 13/03/2019 26 VNA 32.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
Tokyo - Phú Sỹ 4 14/03/2019 26 VNA 22.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
Tokyo - Phú Sỹ 4 21/03/2019 26 VNA 23.900.000 Hoa anh đào nở sớm 
NAGOYA - NARITA 6 26/03/2019 26 VNA 37.900.000 Hoa anh đào
NAGOYA - NARITA 6 01/04/2019 26  VNA 38.900.000 Hoa anh đào
Cung Đường Vàng 6 02/04/2019 27 JL 39.900.000 Hoa anh đào
NAGOYA - NARITA 6 03/04/2019 32 VNA 38.900.000 Hoa anh đào